Aixina és

Aixina és

474
En Aixina és  hem comentat extensament el primer volum, ya acabat, del Crit de la llengua del pare Josep Alminyana Vallés, comunicant als oyents...