Cronicas Aixina Es

Cronicas Aixina Es

500
En Aixina és  hem comentat extensament el primer volum, ya acabat, del Crit de la llengua del pare Josep Alminyana Vallés, comunicant als oyents...