Cronicas Aixina Es

Cronicas Aixina Es

553
En Aixina és  hem comentat extensament el primer volum, ya acabat, del Crit de la llengua del pare Josep Alminyana Vallés, comunicant als oyents...
Anal